Terapija bola

GUNA preparati na bazi kolagena su medicinski kokteli koji se koriste u tretmanima poremećaja mišićno-skeletnog sistema, koji nastaju usled degenerativnih procesa, usled prekomerne aktivnosti i traumatskih događaja.

Terapija bola

Kolagen je protein koji čini 5-6 procenata telesne težine i glavna je komponenta ligamenata, tetiva, kostiju, hrskavica, mišića, kože i ekstracelularnog matriksa (ECM)

Ovo je sofisticirana inovativna terapija koja preko lokalnog ubrizgavanja kolagena mehanički reaktivira sposobnost fibroblasta da sintetiše novi kolagen izazivajući autologne mehanizme reparacije i remodeliranja povređenog vezivnog tkiva.

GUNA preparatima na bazi kolagena moguće je usporiti degenerativne procese i indukovati reparatorne procese koštano –mišićnog sistema, smanjiti zapaljenski proces, poboljšati pokretljivost zglobova i mišića, smanjiti bol.
Postoji 13 različitih GUNA kolagen koktela koji sadrže pored kolagena kao glavnog sastojka i dodatne supstance, koje su specifične za svaku ciljanu regiju.

Tretman GUNA kolagen preparatima
 • MD-NECK (vrat) colagen bodies
 • MD-THORACIC (grudni koš)
 • MD-LUMBAR (lumbalna regija)
 • MD-ISHIAL (išijadični nerv)
 • MD-SHOULDER (rame)
 • MD-SMALL JOINTS (mali zglobovi)
 • MD-HIP (kuk)
 • MD-KNEE (koleno)
 • MD-MUSCLE (mišići)
 • MD-NEURAL (nervi)
 • MD-POLY (zglobovi)
 • MD-TISSUE (meka tkiva)
 • MD-MATRIX (ekstracelularni matriks)

Ova terapija je potpuno bezbedna po pacijenta i primeri preosetljivosti na GUNA preparate nisu poznati, osim moguće preosetljivosti na pomoćne sastojke u koktelu. Pacijente koji su skloni alergijama testirati tačkastim ubrizgavanjem koktela u podlakticu i pratiti sat vremena.

Protokoli tretmana:

Akutna stanja
Jedan tretman dnevno tri dana, zatim dva tretmana nedeljno, sve do popuštanja simptoma.

Hronična stanja
Jedan tretman dva puta nedeljno prve dve nedelje, zatim jedan tretman nedeljno šest nedelja.

Tokom tretmana GUNA kolagen preparatima, istovremeno može da se koristi bilo koja terapija.

Top